Szerethető Kamara

Az Újratervezés programjában megjelenik a „szerethető kamara” kifejezés. Szeretni lehet a családtagjainkat, a barátainkat, a kerek csokoládét, a lyukas csokoládét, a szögletes csokoládét, sőt még akár a munkahelyünket is. De egy kamarát? A kampány miatt sok kollégával beszélgettem a Mi kamaránkkal kapcsolatban. Arról a köztestületről, aminek minden Magyarországon praktizáló orvosnak kötelezően tagjának kell lennie. Sajnos minden esetben egyöntetűen kifejezték, hogy a jelenlegi köztestületet nem szeretik. Így hamar meg is született rá a könnyed kampány programpont, a szerethető Kamara létrehozása.

Egy biztos, láthatóan nem azért nem szeretik a jelenlegi MOK-ot a tagok, mert kötelező a tagság, hanem azért, mert a befizetett tagdíjukért jelenleg nem kapnak szolgáltatást. Igen, így érzik, nem keveset kapnak, hanem nem kapnak, ahogy a legtöbbjük mondta, semmit. A kötelezőség inkább előny, hisz egységben az erő. Arról a pozitív hozadékról nem is beszélve, hogy az egységes etikai felügyelet csak úgy biztosítható a szakma felett, ha egy olyan köztestület vizsgálja a normák betartását, aminek minden orvos tagja. Ezt hamar meg is értettem, de akkor mi lehet a baj? Hiszen a jelenlegi felállás annak ellenére nem működik már, hogy a területi szervezetekben még mindig tucatjával találkozhatunk a lelkesen dolgozó, akár a kamara elmúlt 30 évét is jól ismerő tisztségviselőkkel. És itt elkezdtem belelátni a fejekbe. Mert beszélgettem, kapcsolatokat teremtettem, igényeket mértem fel.

 

 

Igen, a legfontosabb lépés egy szerethető kamara létrehozásában, hogy megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a tagok visszajelzést adjanak a szervezet munkájáról és véleményeikkel beleszólhassanak az őket is befogadó köztestület alakulásába. És ennek bizony alulról kell építkezni. A területi szervezeteken és a megválasztott képviselőkön keresztül. Ez az egyik fele. A személyes kapcsolat visszaállítása. A másik pedig, amiről itt már korábban is szó esett, az e-kamara létrehozása. Mert a 21. században bizony mindenki a világhálón tájékozódik, ott ahol a MOK területi szervezetei közül 6-nak egyáltalán nincs webes elérhetősége. Már az önmagában ironikus az, hogy a mok.hu oldalon található egy olyan fül: „Önálló honlappal nem rendelkező területi szervezetek közérdekű adatai, közleményei”. A korral haladni kell, mert a kommunikáció, kapcsolatok nélkül elveszthetjük az érdeklődést. És ez már több mint egy évtizeddel ezelőtt lezajlott a MOK-ban. Én akkor gyakornok voltam, ennek megfelelően már nem is tudtak aktivizálni.

Hogyan szeretné egy olyan vezetés megszólítani a tagságot és aktívan bevonni a kamara életébe, mely a területi szervezeteknek nem biztosít megfelelő finanszírozást arra, hogy a tagjaikat közvetlenül elérhessék? Sose feledjük, nem az elnökségnek van tagsága, hanem a tagságnak elnöksége. És egy a tagság felé nyitott elnökség, valamint a területi szervezetek csoportja, akik hallgatnak és befogadnak, máris szerethetővé teszik a köztestületet.

2019-et írunk. Ez azt jelenti, hogy az ez évben diplomázó orvosok 2013-ban érettségiztek. Kettő évvel azt követően, hogy ismételten kötelezővé vált a kamarai tagság. Őket már nem az fogja érdekelni, hogy mikor ment tönkre a kamara, mert „az bizony akkor volt mikor szétverték”. Hiszen ők akkor csak 16 évesek voltak. Hol érdekelte őket ez a köztestület? Pedig érdekelhette volna, hiszen mint a civil társadalom fiatal tagjait megszólíthatta volna őket. Mert a Magyar Orvosi Kamarának nem csak a tagok felé, de a társadalom felé is nyitottnak kell lennie. Ki kell állnia nem csak az orvosaiért, hanem minden állampolgárért és azon belül is, első sorban a betegekért. Proaktívan, egymás védelmének érdekében, hiszen az egészségügy működése jelenleg nem elválaszt minket a páciensektől, hanem összeköt velük. És ha ezt a kapcsot egy köztiszteletnek örvendő köztestület tölti be, akkor válik majd szerethetővé a tagok és az e-kamarai felületen tájékozódó polgárok számára is.

A tagi nyilvántartás vezetése vagy egy akciós műszaki vizsga önmagában nem valódi szolgáltatás. Szolgáltatás viszont az, ha a tagok véleményét kikérik, meghallgatják és beépítik a köztestületbe. Ehhez viszont aktív tagok kellenek. Te is! Immáron kortól függetlenül számítunk a változás, az Újratervezés lehetőségében, melynek kulcsa a mostani választásokban rejlik.

 

Lovas András

MOK tag