Mentőöv az orvostársadalomnak?

Szepesi András a Magyar Orvos legutóbbi számában „Két tanulmány – mentőöv az egészségügynek?” címmel jegyzetet írt a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Bank egészségügyi reformterveiről. Ebben az írásban inadekvát oldalvágásként az alábbi bekezdés is szerepel: „Hallgat az „Újratervezés” a Magyar Orvosi Kamara megújítását igénylő, kis létszámú, de a médiumokban harsányan jelen lévő csoport is. Ők egyelőre a karaktergyilkosságokkal és a kamarán belüli választással, a hatalom megszerzésével foglalkoznak. Semmi sem lehet árulkodóbb annál, hogy az egészségügy általános és trendet képező bajaiért kizárólag a kamarát teszik felelőssé.”

A bekezdés illeszkedik a MOK elnökségének lejárató – karaktergyilkoló, álhírgyártó kommunikációjához, és azt, hogy nem reagáltunk a két tanulmányra, úgy kéri számon az Újratervezéstől, hogy közben kenyéradó gazdája, a MOK elnöksége sem nyilatkozott meg ebben a kérdésben. (Szepesi András árnyalt véleménye – mint azt a főszerkesztő úr az 1001 oldalán többször kifejtette –, nem tekinthető MOK álláspontnak.)

A főszerkesztő oldalvágásával kapcsolatba két dolgot kell tisztázni.

Az első, hogy kategorikusan nem igaz az a visszatérő állítás, hogy az egészségügy minden bajáért kizárólag a kamarát tesszük felelőssé. De állítjuk, hogy a Kamara jelenlegi vezetése a jelenlegi jogi keretek között sem tesz meg mindent a szakma tisztességének, becsületének védelméért, illetve a tisztességes működés feltételeinek megteremtéséért. Azt is gondoljuk, hogy törvénymódosításként sem elég a Kamara elnökének újraválaszthatóságát kiharcolni, hanem a szakma érdekében sokkal több hatáskört, szakmai kompetenciát, beleszólási lehetőséget kellene megszerezni. (Éger úr közlése szerint a Kormány a jelenlegi egyeztetési kötelezettségét sem tarja be, de a MOK elnöke beéri a panaszkodással.)

A második: az Újratervezés Csoport nem egészségpolitikai műhely, hanem azon kamarai tagok közössége, akik egy jobb, másként, a tagokért működő, más megbecsültségű, más etikai mércéjű Kamarában, illetve hálapénzmentes egészségügyben szeretnének dolgozni. Ambíciónk eddig terjed, nem dolgunk egészségpolitikai koncepciók készítése, és végképp nem ezek politikai képviselete, elfogadtatása.

Ugyanakkor az Újratervezés Csoport nemcsak érdek-, de értékközösség is. Az alább megfogalmazottak az említett dokumentumok közös véleményezése nélkül is levezethetőek a programunkból, megnyilatkozásainkból. Konszenzus van abban, hogy az egészségügy célja minden beteg gyógyítása, az egészség-egyenlőtlenségek csökkentése, és ez – figyelembe véve a magyar hagyományokat is – Magyarországon a társadalombiztosítás-elvű kötelező egészségbiztosításon keresztül valósítandó meg. Tehát egyértelműen a közfinanszírozás dominanciáját tartjuk fontosnak, de ettől még realitásként ismerjük el a magánegészségügy létét, amit nem tagadni kell, hanem szabályozni és ellenőrizni annak működését. A magánegészségügy egészségtelen méretű terjedésének megakadályozása szerintünk csak tisztességes közszolgáltatások megerősítésével lehetséges. A szolidaritáselvű társadalombiztosítás, mint alapelv tehát megőrzendő, de a kor igényeinek és lehetőségeinek megfelelően továbbfejlesztendő. (Nincs visszaállítási pont: a múltból tanulni kell, de nem hozható vissza) Ezekről a kérdésekről széleskörű társadalmi vitát kellene folytatni, az MNB és a Pénzügyminisztérium anyagait ehhez jó vitaalapnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a finanszírozási rendszer átalakítását, a valós költségekre épülő állami finanszírozási rendszer kialakítását. Ezzel kapcsolatban két állításunk van. Egyik, hogy a forráshiányt nem lehet csak az elosztási, vagy forrásképzési technikákkal kezelni, ahhoz több pénz is kell. A másik: a 30 éves finanszírozási rendszer érdemi átalakítására (nem csak korrekciójára) van szükség, és itt a megújult rendszerben a „value for money” elvet tartjuk rendező elvnek. Egyetértünk azzal, hogy az egészségügynek alkalmazkodnia kell a megváltozó szükségleletekhez és igényekhez, és hogy ebben a lakosoknak, betegeknek is felelőssége van. Kiemelten fontosnak tartjuk azokat az állításokat, amelyek az egészségügy transzparenciáját, a minőség mérését és ennek nyilvánosságát követelik. Mindez a programunkban is szerepel. (Javaslatot teszünk az ellátás minőségi mutatóinak kialakítására, illetve az intézmények rendszeres szakmai auditálásának bevezetésére.)

Mindezeket jó alapnak tarjuk, és az Újratervezés vezette Kamara nem féke, gátja, hanem az orvos- és betegérdeket folyamatosan figyelembe vevő partnere lesz a mindenkori kormányoknak a szükséges reformokban, korszerűsítésekben.

Újratervezés csoport