A MOK működése és költségvetése

A MOK működése és költségvetése

Alaptételünk, hogy nem a tagság van az elnökségért, hanem az elnökség a tagságért, a Kamaráért. Ahhoz, hogy ez az elv megvalósulhasson, szükség van a Kamara szervezetének, működésének megváltoztatására, de a MOK költségvetését is ennek megfelelően kell átalakítani. Az új szervezeti struktúráról már írtam: a jelenlegi horizontális területi szervezeti rendszerre épül, de vertikális szakmai struktúrákkal egészül ki, így hatékonyabban csatornázza be a területi szervezetek véleményét a Kamara egészének döntési mechanizmusába, szakmai munkájába. Erős Kamara csak erős tagság, élénk tagsági élet esetén lehetséges, és ez jól működő területi szervezeteket feltételez. A területi szervezetek kialakított infrastruktúrája, szervezete alkalmas erre a feladatra, de a hatékony működésükhöz program, és több pénz kellene. A MOK költségvetése túlzottan „fejnehéz”.   A MOK 1 062 822 130 Ft-os 2019-es költségvetésének 52%-a megy el a központra, illetve költődik el annak döntése alapján.…
Bővebben